This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Te Madarch Mwng Llew (Cardomom, Chilli & Ginger) - Pecyn o 10

Pris gwerthu

Pris rheolaidd £11.00
( / )

Ingredients: Lion’s Mane Mushroom, Green Tea, Cardomom, Ginger, Chilli

Lion's Mane is known as the 'brain mushroom' and could improve cognitive performance and reduce brain fog. It could help with stress, anxiety, mental clarity, focus and help protect our memory.

Click here to be notified by email when Te Madarch Mwng Llew (Cardomom, Chilli & Ginger) - Pecyn o 10 becomes available.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Dyrchafwch eich synhwyrau gyda ein te disgleirio Madarch Mwng Llew sydd wedi'i drwytho â cardamom, tsili a sinsir. Ymasiad unigryw o flasau, mae ein cyfuniad arbennig yn cynnig cynhesrwydd chilli, zing o sinsir a budd iechyd gwybyddol i gyd mewn un cwpan.

Chwistrellwch mewn dŵr wedi'i ferwi am bum munud a defnyddiwch yr amser hwn i anadlu'r arogl a chlirio'ch meddwl.

10 cwdyn te di-blastig, bioddiraddadwy (25g)

£11.00 (dosbarthu am ddim yn y DU)

Gelwir Madarch Mwng Llew yn 'fadarch yr ymennydd' ac mae llenyddiaeth yn awgrymu y gall helpu gyda straen, pryder, eglurder meddyliol a ffocws. Gwyddys ei fod yn helpu cof tymor byr a thymor hir, niwl yr ymennydd a chymhelliant.

 Naturiol 
 Moesegol 
 Gwella'r corff a meddwl
 Fegan
 Te ddisgleirio


Cynhwysion: Madarch Mwng llew 1g, te gwyrdd, cardamom, sinsir, tsili

Madarch Mwng Llew o Madarch Cymru – Ardd Madarch yn Gwynedd.

Rydym yn ceisio prynu wrth fusnesau lleol a theuluoedd lle bynnag posibl.

Mae Tetrim Teas hefyd yn garedig i'r blaned, gan ddefnyddio pecynnu wedi'i ailgylchu a moesegol, gan gynnwys bagiau te bioddiraddadwy, di-blastig. Mae 50% o'r cynhwysion yn dod o Gymru yn lleol, gan weithio tuag at leihau milltiroedd bwyd a chefnogi tyfwyr lleol.

x