This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Te Iechyd Gwraidd Riwbob - Pecyn o 3

Pris gwerthu

Pris rheolaidd £3.00
( / )

Ingredients: Rhubarb Root (from Wales) 48%, Green Tea (UK), Honeysuckle Flower, Cassia Seed, Lotus Leaf, Gynostemma, Hawthorn Fruit.

Our rhubarb root blend is a cleansing tea, made with pure, natural ingredients.
Rhubarb root tea is gut-kind, aids digestion and lowers cholesterol.

Click here to be notified by email when Te Iechyd Gwraidd Riwbob - Pecyn o 3 becomes available.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Te Iechyd Gwreiddyn Rhwbob, i’w yfed yn y nos (pecyn o 3)

Te blasus dros ben, i buro’r corff a’r meddwl

3 cwdyn te


£3.00 am 3 cwdyn te (dosbarthu am ddim yn y DU)


Te i’w yfed gyda’r nos yw ein te Blend Iechyd Gwreiddyn Rhwbob, i’w yfed am 21 diwrnod, ar ôl gorffen pryd bwyd olaf y dydd (gadewch i’r cwdyn te drwytho am bum munud mewn dŵr wedi’i ferwi).

  • Coluddyn gyfeillar
  • Cefnogi traul
  • Ffrwyno awydd bwyta
  • Gwrthocsidyddion
  • Te i’w yfed gyda’r nos, sy’n glanhau

Cynhwysion: Gwreiddyn Rhiwbob (o Gymru) 48%, Te Gwyrdd (DU), Blodau Gwyddfid, Hedyn Cassia, Dail Pysen-y-Ceirw, Gynostema, Ffrwythau’r Ddraenen Wen.

Cwdau Te di-blastig, bioddiraddadwy


Mae’r rhiwbob yn cael ei dyfu ar ynys hyfryd Môn, mewn tir dwfn a ffrwythlon ger yr Afon Fenai.

Mae ein blend yn goluddyn gyfeillgar ac yn gallu helpu lleihau ymchwyddo a systemau treulio byrlymog, gan gydweithio gyda’ch corff i wella llesiant.

Mae’r te gwyrdd wedi’i flendio gyda The Ystâd Dartmoor (DU).

Lle bo hynny’n bosibl yr ydym yn ceisio prynu’n nwyddau o fusnesau lleol a theuluol.

Gwybodaeth bellach:
Argymhellwn yfed un te gyda’r nos, yn dilyn pryd bwyd olaf y dydd i anadlu’r arogl a gadael i’r stêm glirio’ch meddwl.

Byddwch y teimlo budd drwy yfed y te bob nos, gan fod yn effaith yn gynyddol, ac yn dod â buddion i’ch meddwl, eich traul a’ch lipidau.

Mae Tetrim Teas hefyd yn garedig i’r blaned, ac yn defnyddio deunydd pacio organig a moesegol, gan gynnwys cwdau te di-blastig, bioddiraddadwy.

Mae 50% o’r cynhwysion yn dod o 
Gymru, ac yr ydym yn gweithio tuag at leihau miltiroedd bwyd a chefnogi tyfwyr lleol.

Darllenwch am ymchwil a datblygu ein Te Iechyd Gwreiddyn Rhiwbob, y buddion iechyd, a’n hethos di-elw a chynaliadwyedd.

 

x