Te gwyrdd Dartmoor

Dartmoor green tea

Roeddwn eisiau te gwyrdd o ansawdd, o'r DU yn ddelfrydol, ac ar ôl sawl sgwrs ac ymchwil, dewisais de Dartmoor. Mae'r te yn uchel mewn polyffenol ac antiocsidantau, ac mae ganddo flas llyfn ac arogl gyfeillgar sy'n cyd-fynd â rhywbarb a'r holl bethau eraill yn y gymysgedd.

Gan fod te o ansawdd yn ddrud iawn ar hyn o bryd (tua £2 y gram) ac mae'n dal i fod yn farchnad fechan oherwydd y cyfyngedd, penderfynom weithio gyda chyflenwyr te lleol, Carmarthen Tea Traders, i ddarparu unrhyw de ychwanegol ar gyfer ein cymysgedd. Ar y cyfan, mae hyn yn golygu bod 75% o'n cymysgedd ar hyn o bryd yn tyfu yn y DU. Rydym am fod yn dryloyw am hyn, gan fod cymaint o gwmnïau yn dweud eu bod yn defnyddio te o Gymru neu'r DU ond mae rhai'n blandio yn eu gwlad neu'n defnyddio cymaint bach â 1% yn eu cymysgedd.

Yn y ddwy flynedd diwethaf, rwyf wedi dysgu cymaint am farchnad y te yn y DU, a hyd yn oed mwy'r wythnos hon ar ôl treulio dau ddiwrnod gyda Dartmoor Est Toa Kathryn, gan bicio a phrosesu eu te. Rwyf bellach yn deall pam mae'n gynnyrch mor rhagorol ac mae gennyf fwy o barch nag erioed at sector te Prydain.

Priodolwyd ymweliad gan Dr Amanda Lloyd ac Alina Warren-Walker o dim Adferol Smart Prifysgol Aberystwyth (grŵp Deiet a Iechyd, Adran Gwyddorau Bywyd), a ymunodd â ni i gymryd samplau o'r planhigion (i asesu gwahaniaethau metabolomegol ar draws yr Ystad), y pridd a'r amodau i ddeall yn well gyfansoddiad bioactif a buddion iechyd y te o'r DU.

Ymweliad

Cawsom ddosbarth gan Jo am sut i bigo te, pa ddefaid, a pha blanhigion. Roeddwn braidd yn araf i ddechrau ond cyn bo hir cefais fy nghyfarwyddo i bigo'r ddeunydd cywir (fy nghysgod i yw'r basged ganol). Ar ôl ychydig oriau, deallwch pa mor anodd yw plymio dros y planhigion gan edrych yn agos yn barhaus ac yn dewis y ddeunydd cywir, gan edrych ar siâp a thyfiant y planhigyn. Unwaith mae digon o ddail wedi'u casglu, rhaid mynd yn syth at baratoi nhw ar gyfer y broses nesaf (gwlanhau), neu fel arall, byddant yn ocsideiddio gormod.

Felly, bob dydd, ar ôl i ni gasglu digon o ddail, rydym yn mynd yn ôl i'r Ty Te i bwysau, a threfnu'r dail yn barod ar gyfer prosesu'r dydd canlynol. Roedd y tîm o Brifysgol Aber a minnau yn ffodus iawn o fod wedi gweld y broses o wneud te o'r dechrau i'r diwedd (wel, efallai nid yn union o'r dechrau gan ei bod wedi cymryd saith mlynedd i Jo a Kathryn blannu a tyfu'r planhigion te i gyrraedd y cam hwn).

Dyma rai lluniau ohonom yn pigo a helpu gyda phob cam o'r broses, nes y cyflawnwyd y gwaith gydag amser te werthfawr ac ansawdd."

 

Post hŷn Post mwy newydd